Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Sklepu co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy jak również jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy Ladaco, działający pod adresem https://ladaco.net, prowadzony jest przez firmę Rafał Benedek Studio, al. Wojska Polskiego 3/1, 01-524 Warszawa, REGON 146044642, NIP 525-21-85-964. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ladaco.net; telefonicznie: +48 604 375 573; pisemnie na adres: Rafał Benedek Studio, Modrzejewskiej 1, 01-623 Warszawa.

ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Zamówienia w sklepie Ladaco.net można składać poprzez internet za pomocą formularza zawartego na stronie sklepu.
 2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu. W przypadku nieotrzymania mailowego potwierdzenia zamówienie jest nieaktualne. W takim przypadku prosimy o kontakt.
 3. Wszystkie zamówienia staramy się realizować w terminie maks. 5 dni roboczych.
  — Zamówienia złożone w trybie preorder (przedsprzedaż) realizowane zostają w przeciągu 5 dni roboczych od dostępności produktu w magazynie.
  — Zamówienia po wpłacie realizowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24 oraz systemu Paypal.
  — W sytuacjach wyjątkowych (premiery, produkty specjalne) zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu – paragon lub faktury VAT. W celu uzyskania faktury VAT prosimy o podanie danych do faktury w formularzu zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od zamówień błędnie złożonych oraz w przypadku braku kontaktu mailowego z klientem, braku towaru, uiszczeniem nieprawidłowej wpłaty przez klienta oraz w sytuacjach wyjątkowych. W razie odstąpienia od umowy przez sprzedającego kupującemu należy się zwrot wpłaconych świadczeń.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie Ladaco.net jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

POZYSKIWANIE DANYCH

 1. Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy że złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych firmę Rafał Benedek Studio a potrzeby realizacji zamówień złożonych na stronie ladaco.net oraz w celach marketingowych. Dane Klientów będą udostępniane podmiotom trzecim, z którymi Sklep współpracuje; w szczególności dotyczy to firm zewnętrznych zajmujących się wysyłką, księgowością, oraz działalnością marketingową. Administratorem danych osobowych jest firma Rafał Benedek Studio, Al. Wojska Polskiego 3/1, 01-524 Warszawa, e-mail: info@ladaco.net. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz historii ich przetwarzania; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Strona internetowa Sprzedawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Kupującego ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są 3 rodzaje plików „cookies”: sesyjne, stałe, analityczne. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Kupującego w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Kupujących, typie strony, z jakiej Kupujący został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Kupującego na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Kupującego, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. Kupujący ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

REKLAMACJE
W przypadku gdy towar jest wadliwy lub istnieje inny powód do złożenia reklamacji, prosimy o kontakt z obsługą sklepu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od terminu otrzymania towaru przez Sklep. W uzasadnionych przypadkach klientowi przysługuje prawo wymiany na inny egzemplarz lub — jeśli nie ma takiej możliwości — zwrot wartości zamówionego towaru. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia towarów. W przypadku niedostarczenia paczki prosimy o kontakt z obsługą sklepu. Termin zgłoszenia reklamacji z powodu niedostarczenia paczki nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od złożenia zamówienia w naszym sklepie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
Kupującym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W celu wykonania zwrotu prosimy o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny TU i przesłanie go wraz ze zwracanym towarem.